Deze website voldoet aan de EU-wetgeving betreffende de gegevensbescherming. Deze wetgeving is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Duits de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Omdat deze website onder Duits beheer staat is onder ‘Datenschutz’ in het Duits beschreven hoe de website voldoet aan de EU-wetgeving. Hieronder volgt een toelichting in het Nederlands op hoofdpunten.

Dataverzameling via cookies

Functionele en analytische cookies verzamelen automatisch data bij elk bezoek aan de website.

Deze cookies zorgen voor een probleemloos functioneren van de website, en waar nodig ter verbetering daarvan. Ze dienen ook ter beveiliging van deze site tegen ongewenste of kwaadaardige aanvallen van buiten.

Verzamelde persoonsgegevens

Persoonsgegevens als namen en e-mailadressen verzamelen we alleen op uw eigen initiatief, m.n. als u zich online aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor deelname aan het EVW-project. Uw toestemming bij die aanmelding is de grondslag voor het opslaan en gebruik van uw gegevens. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de SEVC (zie Impressum). Vanuit de stichting en het project worden betreffende data nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Op grond van de DSGVO is ook met de host van de server (Strato in Berlijn) een gegevensbeschermingsverdrag afgesloten.

Beveiliging

De website is beveiligd via SSL-versleuteling, waardoor uw data niet door derden kunnen worden ingezien. Dit kunt u zien aan het hangslotje en de ‘s’ van https:// in de adresbalk van uw browser.

Bewaartermijn en eventuele bezwaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang ze het door u gekozen doel dienen (zoals de nieuwsbrief of het EVW-project). Daarna worden ze verwijderd. Uw persoonsgegevens worden ook gewist wanneer u daartoe een verzoek indient. Mocht u vinden dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens, en komt u er in overleg met ons niet uit, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.