Stichting Euregio Vocalisten Concours

De Stichting Euregio Vocalisten Concours is in 2020 opgericht als kader voor een mogelijke doorstart van het voormalig concours met die naam. Dat werd in 2017 voor de 25ste en laatste maal georganiseerd door de Landesmusikakademie NRW te Heek, in samenwerking met haar Vriendenstichting in de Achterhoek (zie Terugblik).

Het doel van de SEVC

Het doel van de SEVC is het bevorderen van de uitoefening en de kwaliteit van de amateurzangkunst in een sociaal-culturele uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse amateurzangers, begeleidende instrumentalisten, coaches en concertorganisatoren.

De stichting wil haar doel bereiken door het bieden van grensoverschrijdende podia voor optredens, concoursen of workshops in diverse zanggenres. Daartoe werkt zij onder meer samen met professionele partnerorganisaties aan beide zijden van de grens, waaronder m.n. de Landesmusikakademie NRW te Heek en het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater Akoesticum te Ede.

De partners van de SEVC

Landesmusik-akademie NRW

naar de website

Ondersteunende organisaties

vrienden van
het Lied
naar de website

Bundesverband
Deutscher
Gesangs-
pädagogen
naar de website

Vocal Vibes
join voices
naar de website

BDG
Stiftung Gesang
naar de website

Sängerjugend
im CV NRW e.V.
naar de website

Interreg Deutschland-Nederland

naar de website

Fonds voor
Cultuur Participatie
naar de website

Landesmusikrat
NRW
naar de website

Het bestuur van SEVC

Het bestuur van de SEVC heeft minimaal drie leden, van wie tenminste een lid afkomstig is uit Duitsland. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen vergoeding ontvangen voor de door hen uit hoofde van hun functie gemaakte kosten.

De huidige bestuursleden zijn:

Financiën

De penningmeester is verantwoordelijk voor een gezond beheer van de financiën, wat tot uiting komt in een door het hele bestuur goed te keuren jaarrekening.

Het inkomen van de stichting bestaat voornamelijk uit giften van particulieren, instellingen en bedrijven. De SEVC besteedt de gelden aan haar projecten.

Per project worden voor de nodige financiële middelen onder meer publieke en private fondsen in beide landen benaderd. Van een project dat wordt afgesloten met een positief saldo kunnen die gelden, die niet terugvloeien naar betreffende fondsen, ook tot de inkomsten behoren.

daten stiftung

De activiteiten van de stichting worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur georganiseerd in de vorm van projecten onder de overkoepelende werknaam Euregio Vocalisten Werkplaats.

Het SEVC is een liefdadigheidsstichting.

KvK: 77717562, RSIN: 861106738

De stichting is statutair gevestigd te Enschede.

De Raad van Bestuur kan per e-mail worden gecontacteerd op
info@euregio-vocalworkshop.eu.

Het postadres is
Nordstraße 60, 44145 Dortmund.

De accountgegevens zijn
Stg Euregio Vocalisten Concours
NL98 INGB 0398 0121 48. 

De stichting is gecategoriseerd als een culturele ANBI.