Euregio Vocalisten Werkplaats

De Euregio Vocalisten Werkplaats (EVW) richt zich op gevorderde amateurzangers m/v uit Nederland en Duitsland vanaf 16 jaar. Onder amateurs verstaan we zangers die zangles hebben of gehad hebben op muziekscholen of van privé-docenten, maar geen opleiding tot uitvoerend zanger of zangdocent volgen of gevolgd hebben, noch deze beroepen uitoefenen.   

We bieden hen de mogelijkheid zich als solozanger of mini-ensemble te presenteren op een open podium genaamd ‘On Stage’. Daar dingt men mee naar deelname aan een weekend-workshop en de daarop volgende geënsceneerde concerten: de z.g. ‘Performances’.

Alle liederen of songs moeten voldoen aan het jaarthema;
voor het EVW-project in 2024 is dat ‘HOOP’.

Hieronder vindt u de Mini-Video van het EVW-project 2023.

Ons doel: grensoverschrijdende zangprojecten

Achter de projecten staat de Stichting Euregio Vocalisten Concours (SEVC). Die naam berust op onze historie. Meer over de SEVC vindt u hier.

Het Nederlands-Duitse SEVC-bestuur werkt nauw samen met de Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen in Heek en het nationale trainingscentrum voor muziek, dans en theater Akoesticum te Ede.

Het is ons doel de muzikale uitwisseling tussen beide landen blijvend mogelijk te maken, in een vorm die voor de deelnemers én de toehoorders aantrekkelijker is dan het voormalige concours, zie ‘Terugblikken.

Nieuws

2 februari 2024

On Stage gaat plaatsvinden!

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat On Stage definitief zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 16 maart en zondag 17 maart 2024 in Akoesticum te Ede. De toegang voor bezoekers is vrij.

Nadere informatie volgt.

PERSBERICHT 6 december 2023

Een podium voor amateurzangers!

 

Goede amateurzangers uit Duitsland en Nederland komen samen in een concertproject dat in maart en april 2024 in beide landen zal plaatsvinden. Na de succesvolle Euregio Vocalisten Werkplaats 2023 in Ede (NL) en Heek (D) kunnen amateurs zich tot 13 januari online aanmelden voor 2024.  

Alle gevorderde amateurzangers vanaf 16 jaar uit Nederland en Duitsland (en m.n. uit de Euregio’s) zijn van harte welkom om op te treden als solist of in een mini-ensemble van 2-4 zangers. Dat kan met werken uit elk genre, van klassiek via pop en chansons tot wereldmuziek, mits passend bij het jaarthema HOOP.

Het begint met een openbaar ‘open podium’ (On Stage) op 16 en 17 maart in Akoesticum te Ede. Daar staan twee pianisten ter beschikking voor zangers die geen eigen pianist of andere instrumentalist meenemen. Bij deze ‘auditie’ worden maximaal 14 deelnemers uitgekozen voor het vervolgtraject. Een maand later werken zij in een weekend-workshop met een Duitse zangcoach en een Nederlandse dramaturg/regisseur aan de ontwikkeling van hun liederen en songs tot een geënsceneerd concertprogramma. De openbare uitvoeringen, de z.g. Performances, vinden plaats op 20 en 21 april in Ede en Heek.

Antje Valentin, directeur van de Landesmusikakademie NRW in Heek, zegt erover: “Ik kijk uit naar de nieuwe ronde van dit prachtige project, dat amateurs aanmoedigt om hun sterke punten op het podium te laten zien.”

Deelnemers uit 2023 zeiden: “Bedankt voor dit creatieve en leuke project! Ik neem er veel van mee, vooral op het gebied van mijn expressie.” “Ik vond het erg leuk; de groep voelde al snel vertrouwd; iedereen was enthousiast en gemotiveerd.”

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering van Interreg Deutschland-Nederland (EU-gelden), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Cultuurfonds (w.o. Gelderse Cultuur, samen doen!), het VSBfonds, de Landesmusikrat NRW en de Fördergesellschaft der Landesmusikakademie NRW en wordt georganiseerd door de Nederlandse Stichting Euregio Vocalisten Concours in samenwerking met de Landesmusikakademie NRW en het Akoesticum.

 

Data en locaties

Online aanmelding: tot 13 januari 2024

On Stage: 16 en 17 maart 2024 in Akoesticum in Ede (NL)

Workshop: 12 , 13 en 14 april 2024 in de Landesmusikakademie NRW in Heek (D)

Performances: op 20 april 2024 in Ede en op 21 april 2024 in Heek.

Via onze Nieuwsbrief houden we je / u graag op de hoogte!

Hoe verloopt het?

Deelname

Meedoen kan als solozanger en als ensemble van 2, 3 of 4 zangers. Een solozanger mag ook ensemble-lid zijn. Zangers kunnen a capella zingen, zichzelf begeleiden, een eigen instrumentalist meenemen of optreden met een van onze professionele projectpianisten, maar in ieder geval zonder versterking. Deelnemers zijn tenminste 16 jaar oud en wonen in Nederland of in Duitsland (bij voorkeur in een Euregio).

Voorbereiding & programma

Voor het open podium ‘On Stage’ kunnen 2-3 liederen, aria’s of songs in elk gewenst genre worden ingediend, met een totaalduur van max 15 minuten. Ook eigen composities zijn welkom, maar alle werken moeten passen bij het jaarthema ‘HOOP’. Naast (of in plaats van) liederen die "hoop" uitdrukken vanuit de optiek van de tekstschrijver, vragen we de deelnemers om werken te kiezen waaruit zij zelf hoop putten in voor hen moeilijke tijden (op het persoonlijke vlak of door bedreigingen op het wereldtoneel).

Optreden & selectie

Als minimale kwaliteitseis is het verplicht de werken uit het hoofd te zingen, mede omdat dat voor de Performances van belang is. Tot de selectiecriteria behoren de kwaliteit van de vocale vaardigheden en de podiumpresentatie, én de mate van originaliteit van de liedkeuze op het jaarthema om een afwisselingsrijke eindproductie te kunnen realiseren.

Workshop-weekend

Voor de workshop kunnen ongeveer 10 solozangers of ensembles worden geselecteerd. In dit weekend wordt onder professionele leiding hard gewerkt om de diverse bijdragen aaneen te smeden tot uitvoeringen met een theatraal tintje. Daartoe kunnen verbindende scènes, korte teksten of bewegingselementen in het geheel worden verwerkt.

Performances

De twee uitvoeringen in Ede en Heek zijn de kroon op het werk dat tijdens de workshop is gedaan. ‘s Middags wordt gerepeteerd, de concerten vinden ’s avonds plaats. Beide locaties (en hun podia!) zijn rolstoeltoegankelijk.

Niet geselecteerd?

Wie bij 'On Stage' niet wordt uitgekozen voor deelname aan de workshop en performances ontvangt desgewenst feedback op het optreden van het selectiecomité. Bij een volgend project kan men zich weer aanmelden!

Het team van ons project 2024

Heike Susanne Daum en Britt van Tooren maken deel uit van het selectiecomité bij ‘On Stage’;

als vocal coach en dramaturg/regisseur geven zij ook vorm aan de ‘Workshop’ en de ‘Performances’.

Tjark Baumann is het derde lid van het selectiecomité.

Tatiana Verbeke en Wouter Munsterman zijn de projectpianisten bij On Stage, Wouter ook in het vervolgtraject.

Als Projectmanager verzorgt Ronia Topalidou alle onderdelen van het project.

Logo's van onze partners en sponsors

Akoesticum

zur Webseite

Landesmusik-akademie NRW

zur Webseite

vrienden van
het Lied
Website

Bundesverband
Deutscher
Gesangs-
pädagogen
Website

Vocal Vibes
join voices
Website

BDG
Stiftung Gesang
Website

Chorjugend
NRW e.V.
Website

Interreg Deutschland-Nederland

Website

Fonds voor
Cultuur Participatie
Website

VSB
fonds
Website

Landesmusikrat
NRW
Website

Lecking Werbeagentur
Website

Het Cultuurfonds

Website

International Culture Promotion

zur Webseite

Aanmelding, kosten en voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding kan alleen online, vanaf eind november. Zangers melden zichzelf aan, en/of hun ensemble, en indien van toepassing ook hun instrumentalist. Zangers die aan de workshop en concerten van het vorige project deelnamen kunnen zich opnieuw voor ‘On Stage’ aanmelden, maar alleen daaraan meedoen als na sluiting van de aanmeldingstermijn nog plaatsen over zijn. Bij de aanmelding hoort het uploaden van goed leesbare exemplaren van de voor te dragen werken, een ‘muzikaal levensloopje’ van max 50 woorden en een foto.

Kosten

Voor deelname aan ‘On Stage’ betalen zowel zangers als instrumentalisten € 35 per persoon. Voor optreden met een projectpianist wordt € 15 extra gevraagd. De (totaal)kosten moeten op de dag van aanmelding worden voldaan. Gegadigden voor wie de kosten een drempel vormen kunnen vooraf om korting verzoeken (mailadres zie Contact). De Workshop is gratis, maar deelnemers aan het vervolgtraject betalen € 35 als bijdrage aan de cateringkosten.

Voorwaarden

Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich in principe bereid mee te werken aan het workshopweekend en aan beide concerten. Alle voorwaarden staan in het reglement, dat hier is te downloaden. Bij de aanmelding moet men zich akkoord verklaren met de bepalingen in het reglement.

Save the dates

On Stage Ede

Save the Date

On Stage Ede

gepland op
16 en 17 maart 2024

Workshop Heek

Save the Date

Workshop in Heek

De Workshop zal plaatsvinden in het weekend van 12, 13 en 14 april 2024

Performance Ede

Save the Date

Performance Ede

De Performance in Ede is gepland op 20 April 2024

Performance Heek

Save the Date

Performance Heek

De Performance in Heek is gepland op 21 april

De drie fasen van het project

’On Stage‘ in Ede op 16 en 17 maart 2024

We verwelkomen amateurzangers in elk genre op het open podium! Zij kunnen als solozanger of mini-ensemble meedoen, zichzelf begeleiden, met een eigen instrumentalist optreden of met een professionele projectpianist.

De musici presenteren zich voor het publiek en het selectiecomité met een programma van 2 tot 3 liederen of songs op het jaarthema ‘HOOP’. Het evenement is voor toehoorders gratis, en de locatie is rolstoeltoegankelijk.

De (besloten) Workshop in Heek op 12, 13 en 14 april 2024

De workshop vormt het hart van het project. In dit weekend wordt o.l.v. de zangcoach en de regisseur van de uiteenlopende liederen en songs van de uitgekozen deelnemers één geheel gemaakt: een voorstelling met een theatraal tintje, dat voor het publiek bij de uitvoering aantrekkelijker zal zijn dan de som der delen.

Dat de workshop plaatsvindt in een weekend en zonder publiek zal het groepsproces en de creatieve flow ten goede komen.

De Performances in Ede en Heek op 20 en 21 april 2024

De twee uitvoeringen zijn de kroon op het project, ter afsluiting van een periode van sociaal-culturele uitwisseling en muzikale samenwerking. Want als er iets is wat mensen over grenzen heen kan verbinden, is het wel de universele taal van muziek. Vocale muziek doet daar een nog schepje bovenop: een zanger drukt zich met zijn stem nóg persoonlijker uit dan een instrumentalist, en de schat aan liedteksten uit alle delen van de wereld vraagt erom zich te verdiepen in andere talen en culturen dan de bekende.

We verheugen ons al op een groot en enthousiast publiek! De toegang is vrij, en beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk.