Euregio Vocalisten Werkplaats 2022 / 2023

De EVW richt zich op gevorderde amateurzangers m/v uit Nederland en Duitsland vanaf 16 jaar. Onder amateurs verstaan we zangers die zangles hebben of gehad hebben op muziekscholen of van privé-docenten, maar geen opleiding tot uitvoerend zanger of zangdocent volgen of gevolgd hebben, noch deze beroepen uitoefenen.

We bieden hen de mogelijkheid zich als solozanger of mini-ensemble te presenteren op een open podium genaamd ‘On Stage’. Daar dingt men mee naar deelname aan een weekend-workshop en de daarop volgende concerten: de z.g. ‘Performances’.

Alle liederen of songs moeten voldoen aan het jaarthema; voor de EVW in 2023 is dat ‘Music for while’.

Onder ‘Verloop’ zijn meer voorwaarden te vinden.

Ons doel: grensoverschrijdend zangprojecten

Achter de projecten staat de Stichting Euregio Vocalisten Concours (SEVC). Die naam berust op onze historie. Meer over de SEVC vindt u hier.

Het Nederlands-Duitse SEVC-bestuur werkt nauw samen met de Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen in Heek en het nationale trainingscentrum voor muziek, dans en theater Akoesticum te Ede.

Het is ons doel de muzikale uitwisseling tussen beide landen blijvend mogelijk te maken, in een vorm die voor de deelnemers én de toehoorders aantrekkelijker is dan het voormalige concours, zie ‘Terugblik’.

Nieuwsgierig geworden?

Via onze Nieuwsbrief houden we je / u graag op de hoogte!

Meedoen en dan?

Deelname

Meedoen kan als solozanger en als ensemble van 2, 3 of 4 zangers. Een solozanger mag ook ensemble-lid zijn. Zangers kunnen zichzelf begeleiden, optreden met de professionele projectpianist of een eigen instrumentalist meenemen. Ensembles kunnen ook a cappella zingen.

Voorbereiding & programma

Voor het open podium ‘On Stage’ kunnen 2-3 liederen, aria’s of songs in elk gewenst genre worden ingediend, met een totaalduur van max 15 minuten. Ook eigen composities zijn welkom, maar alle werken moeten passen bij het jaarthema ‘Music for a while’. Es ist durchaus erwünscht, dass die Teilnehmer Publikum mitbringen, der Eintritt ist frei.

Optreden en selectie

Uit het hoofd zingen is verplicht, en zowel het zingen als de instrumentale begeleiding moeten onversterkt zijn. Tot de selectiecriteria behoren de kwaliteit van de vocale vaardigheden en de podiumpresentatie, én de mate van originaliteit van de liedkeuze op het jaarthema om een afwisselingsrijke eindproductie te kunnen realiseren.

Workshop-weekend

Voor de workshop kunnen ongeveer 12 solozangers of ensembles worden geselecteerd. In dit weekend wordt onder professionele leiding hard gewerkt om de diverse bijdragen aaneen te smeden tot uitvoeringen met een theatraal tintje. Aan de workshop zijn geen extra kosten verbonden, behoudens die van persoonlijke aard (zoals reiskosten).

Performances

De twee uitvoeringen in Heek en Ede zijn de kroon op het werk tijdens de workshop. ‘s Middags wordt gerepeteerd en het ‘toneel’ opgebouwd, de concerten vinden ’s avonds plaats.

Niet uitgekozen?

Ook wie niet wordt uitgekozen voor deelname aan de workshop en Performances ontvangt feedback van het selectiecomité. Bij een volgend project kan iedereen zich weer aanmelden!

Het team van ons project in 2023

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Landesmusik-akademie NRW

naar de website

vrienden van
het Lied
naar de website

Bundesverband
Deutscher
Gesangs-
pädagogen
naar de website

Vocal Vibes
join voices
naar de website

BDG
Stiftung Gesang
naar de website

Sängerjugend
im CV NRW e.V.
naar de website

Fonds voor
Cultuur Participatie
naar de website

Fonds
Soziokultur
naar de website

Prins
Bernhard
Cultuurfonds
naar de website

Landesmusikrat
NRW
naar de website

GillesHondius
foundation
naar de website

Aanmelden en Kosten

Aanmelden

Aanmelding kan alleen online. Zangers melden zichzelf aan, en/of hun ensemble, en indien van toepassing ook hun instrumentalist. Bij het invullen van het online-formulier hoort het uploaden van goed leesbare exemplaren van de voor te dragen werken (als pdf), een ‘muzikaal levensloopje’ van max 50 woorden (als pdf) en een foto (als .jpg, .peg of .png). De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van ontvangst en betaling.

Kosten

De deelnemersbijdrage is € 30 per persoon, zowel voor zangers als voor instrumentalisten. Voor optreden met de projectpianist wordt € 15 extra gevraagd. De (totaal)kosten moeten op de dag van aanmelding worden voldaan. De aanmelding wordt pas verwerkt als het bedrag is bijgeschreven. Gegadigden voor wie de kosten een drempel vormen kunnen vooraf om korting verzoeken (mailadres zie Contact).

Voorwaarden

Bij afzeggen na sluiting van de aanmeldingstermijn, worden de inschrijfkosten ingehouden als verwerkingskosten. Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich in principe bereid mee te werken aan het workshopweekend en aan beide concerten. . . . .

Het EVW-project 2023 is gepland
op de volgende data en locaties

On Stage Ede

Save the Date

On Stage Ede

op zondag 12 februari 2023

Workshop in Heek

Save the Date

De weekend-‘Workshop’

De weekend-‘Workshop’ op 10, 11 en 12 maart 2023

Performance Heek

Save the Date

Performance Heek

op zondag 19 maart 2023

Performance Ede

Save the Date

Performance Ede

op zaterdag 25 maart

De drie fasen van het project

’On Stage‘ in Ede

Bij het open podium zijn amateurzangers uit Nederland in Duitsland vanaf 16 jaar welkom. Zij kunnen als solozanger of mini-ensemble meedoen, zichzelf begeleiden, met een eigen instrumentalist optreden of met een professionele projectpianist.

De kandidaten presenteren zich met een programma van max 15 minuten, met werken van ‘klassiek’ (lied, oratorium, opera) via musical tot ‘pop’ en ‘wereldmuziek’, maar zonder versterking en passend bij het jaarthema. Als minimale kwaliteitseis is het verplicht de werken uit het hoofd te zingen, mede omdat dat voor de Performances van belang is. De kans om door te stromen naar het vervolgtraject van de workshop en de concerten maakt optreden bij het open podium On Stage extra aantrekkelijk. Het ‘On Stage’-evenement is gratis voor publiek toegankelijk.

Workshop in Heek

De workshop is het hart van het project: hier wordt met vereende krachten van de liederen en songs waarmee de deelnemers zich kwalificeerden een soort ‘Gesamtkunstwerk’ gemaakt, dat voor het publiek bij de uitvoering aantrekkelijker is dan de som der delen. Deelname aan de workshop en uitvoeringen zien we als beloning voor hen die bij ‘On Stage’ als besten uit de bus kwamen.

De workshop vindt plaats in een weekend en zonder publiek om het groepsproces en de creatieve flow te faciliteren en te optimaliseren. De leiding is in handen van Claudia Patacca als vocal coach en van Andres Gilles als dramaturg en regisseur.

Performances in Heek en Ede

De apotheose van een project, waarin sociaal-culturele uitwisseling en muzikale samenwerking centraal stonden. Want als er iets is wat mensen over grenzen heen kan verbinden, is het wel de universele taal van muziek. Vocale muziek doet daar een nog schepje bovenop: een zanger drukt zich met zijn stem nóg persoonlijker uit dan een instrumentalist, en de schat aan liedteksten van vocale werken in de wereld en daarbuiten vraagt erom zich ook te verdiepen in vreemde talen en culturen. Bij deze uitvoeringen zien we natuurlijk graag en groot en enthousiast publiek!

Terugblik

Aanmelding voor het EVW-project 2023

U kunt zich tot uiterlijk zaterdag 7. januari 2023 voor ‘On Stage’ aanmelden.

Beleef solozang
in haar diverse vormen

Musical, Klassieke lied, Oratorium, Opera,
Improvisatie, Chanson, Pop, Filmmuziek als Solo Duet Kwartet

12. februari 2023
9.30 tot 17.00 uur
Akoesticum in Ede