KleineProjectenFonds

De Performances in Ede en Heek waren weer prachtig!

Wat kon er actueler zijn dan het jaarthema HOOP? De toehoorders bij de slotuitvoeringen van het project Euregio Vocalisten Werkplaats 2024 waren erg benieuwd hoe het thema na het workshopweekend muzikaal en theatraal zou worden gerealiseerd.

En ze werden niet teleurgesteld: een eenzame pianist (Wouter Munsterman – geweldig als begeleider en sympathiek als maker van muzikale overgangen) betrad het podium en begon te spelen. Een voor een stonden de elf zangers in de zaal op, vertelden in hun eigen taal wat ze uit de avond hoopten te halen en vulden langzaam maar zeker het podium met leven.

Het decor was eenvoudig: de zangers droegen zwarte broeken met ieder een ander gekleurd topje, er stonden twee krukjes op het podium, een gitaar en een stoel op de achtergrond – meer was niet nodig. Het eigenlijke podiumbeeld werd gecreëerd door de zangers: ze waren er voor elkaar en voor de achtereenvolgens uit de groep tredende solisten en toonden een goed gevoel voor het resulterende beeld.

Zangcoach Claudia Patacca, die was ingevallen voor de zieke Heike Susanne Daum, had hoorbaar meer steun en glans uit de stemmen gehaald, en de theatrale ideeën van regisseur Britt van Tooren creëerden een echt team uit de individuele solo-optredens met hun scala aan liederen en songs. Het resultaat was een even vrolijke als bedachtzame avond van hoog artistiek niveau.

Een zichtbaar ontroerde projectmanager Ronia Topalidou onthulde haar persoonlijke hoogtepunt: het idee om bij een lied over een doof kind de gebarentaal van de zangeres door de rest van de groep te laten overnemen en zo nog een taal toe te voegen aan het grensoverschrijdende concept.
Het was vooral fijn dat de groep elkaar zó intensief leerde kennen en waarderen, dat er veel persoonlijke banden ontstonden die het project zeker zullen overleven. Dat geeft hoop!

Voor een impressie van het EVW 2024 project en wat de professionals en enkele deelnemers ervan vonden, klik op de video hieronder.

Euregio Vocalisten Werkplaats

De Euregio Vocalisten Werkplaats (EVW) richt zich op gevorderde amateurzangers m/v uit Nederland en Duitsland vanaf 16 jaar. Onder amateurs verstaan we zangers die zangles hebben of gehad hebben op muziekscholen of van privé-docenten, maar geen opleiding tot uitvoerend zanger of zangdocent volgen of gevolgd hebben, noch deze beroepen uitoefenen.   

We bieden hen de mogelijkheid zich als solozanger of mini-ensemble te presenteren op een open podium genaamd ‘On Stage’. Daar dingt men mee naar deelname aan een weekend-workshop en de daarop volgende geënsceneerde concerten: de z.g. ‘Performances’.

Ons doel: grensoverschrijdende zangprojecten

Achter de projecten staat de Stichting Euregio Vocalisten Concours (SEVC). Die naam berust op onze historie. Meer over de SEVC vindt u hier.

Het Nederlands-Duitse SEVC-bestuur werkt nauw samen met de Landesmusikakademie Nordrhein-Westfalen in Heek en het nationale trainingscentrum voor muziek, dans en theater Akoesticum te Ede.

Het is ons doel de muzikale uitwisseling tussen beide landen blijvend mogelijk te maken, in een vorm die voor de deelnemers én de toehoorders aantrekkelijker is dan het voormalige concours.

Hoe verloopt het?

Deelname

Meedoen kan als solozanger en als ensemble van 2, 3 of 4 zangers. Een solozanger mag ook ensemble-lid zijn. Zangers kunnen a capella zingen, zichzelf begeleiden, een eigen instrumentalist meenemen of optreden met een van onze professionele projectpianisten, maar in ieder geval zonder versterking. Deelnemers zijn tenminste 16 jaar oud en wonen in Nederland of in Duitsland (bij voorkeur in een Euregio).

Voorbereiding & programma

Voor het open podium ‘On Stage’ kunnen 2-3 liederen, aria’s of songs in elk gewenst genre worden ingediend, met een totaalduur van max 15 minuten. Ook eigen composities zijn welkom, maar alle werken moeten passen bij het jaarthema ‘HOOP’. Naast (of in plaats van) liederen die "hoop" uitdrukken vanuit de optiek van de tekstschrijver, vragen we de deelnemers om werken te kiezen waaruit zij zelf hoop putten in voor hen moeilijke tijden (op het persoonlijke vlak of door bedreigingen op het wereldtoneel).

Optreden & selectie

Als minimale kwaliteitseis is het verplicht de werken uit het hoofd te zingen, mede omdat dat voor de Performances van belang is. Tot de selectiecriteria behoren de kwaliteit van de vocale vaardigheden en de podiumpresentatie, én de mate van originaliteit van de liedkeuze op het jaarthema om een afwisselingsrijke eindproductie te kunnen realiseren.

Workshop-weekend

Voor de workshop kunnen ongeveer 10 solozangers of ensembles worden geselecteerd. In dit weekend wordt onder professionele leiding hard gewerkt om de diverse bijdragen aaneen te smeden tot uitvoeringen met een theatraal tintje. Daartoe kunnen verbindende scènes, korte teksten of bewegingselementen in het geheel worden verwerkt.

Performances

De twee uitvoeringen in Ede en Heek zijn de kroon op het werk dat tijdens de workshop is gedaan. ‘s Middags wordt gerepeteerd, de concerten vinden ’s avonds plaats. Beide locaties (en hun podia!) zijn rolstoeltoegankelijk.

Niet geselecteerd?

Wie bij 'On Stage' niet wordt uitgekozen voor deelname aan de workshop en performances ontvangt desgewenst feedback op het optreden van het selectiecomité. Bij een volgend project kan men zich weer aanmelden!

Het team van ons project 2024

Heike Susanne Daum, Britt van Tooren en Tjark Baumann maken deel uit van het selectiecomité bij ‘On Stage’.

Als gevolg van ziekte kan Heike Susanne Daum niet meewerken aan het vervolgtraject van het project. Claudia Patacca zal haar vervangen; als vocal coach en dramaturg/regisseur geven Britt en Claudia nu vorm aan de ‘Workshop’ en de ‘Performances’.

Tatiana Verbeke en Wouter Munsterman zijn de projectpianisten bij On Stage, Wouter ook in het vervolgtraject.

Als Projectmanager verzorgt Ronia Topalidou alle onderdelen van het project.

Logo's van onze partners en sponsors

Akoesticum

zur Webseite

Landesmusik-akademie NRW

zur Webseite

vrienden van
het Lied
Website

Bundesverband
Deutscher
Gesangs-
pädagogen
Website

Vocal Vibes
join voices
Website

BDG
Stiftung Gesang
Website

Chorjugend
NRW e.V.
Website

Interreg Deutschland-Nederland

Website

Fonds voor
Cultuur Participatie
Website

VSB
fonds
Website

Landesmusikrat
NRW
Website

Lecking Werbeagentur
Website

Het Cultuurfonds

Website

International Culture Promotion

zur Webseite

Aanmelding, kosten en voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding kan alleen online, vanaf eind november. Zangers melden zichzelf aan, en/of hun ensemble, en indien van toepassing ook hun instrumentalist. Zangers die aan de workshop en concerten van het vorige project deelnamen kunnen zich opnieuw voor ‘On Stage’ aanmelden, maar alleen daaraan meedoen als na sluiting van de aanmeldingstermijn nog plaatsen over zijn. Bij de aanmelding hoort het uploaden van goed leesbare exemplaren van de voor te dragen werken, een ‘muzikaal levensloopje’ van max 50 woorden en een foto.

Kosten

Voor deelname aan ‘On Stage’ betalen zowel zangers als instrumentalisten € 35 per persoon. Voor optreden met een projectpianist wordt € 15 extra gevraagd. De (totaal)kosten moeten op de dag van aanmelding worden voldaan. Gegadigden voor wie de kosten een drempel vormen kunnen vooraf om korting verzoeken (mailadres zie Contact). De Workshop is gratis, maar deelnemers aan het vervolgtraject betalen € 35 als bijdrage aan de cateringkosten.

Voorwaarden

Met de aanmelding verklaart elke deelnemer zich in principe bereid mee te werken aan het workshopweekend en aan beide concerten. Alle voorwaarden staan in het reglement, dat hier is te downloaden. Bij de aanmelding moet men zich akkoord verklaren met de bepalingen in het reglement.

Save the dates

On Stage Ede

Save the Date

On Stage Ede

gepland op
16 en 17 maart 2024

Workshop Heek

Save the Date

Workshop in Heek

De Workshop zal plaatsvinden in het weekend van 12, 13 en 14 april 2024

Performance Ede

Save the Date

Performance Ede

De Performance in Ede is gepland op 20 April 2024

Performance Heek

Save the Date

Performance Heek

De Performance in Heek is gepland op 21 april

De drie fasen van het project

’On Stage‘ in Ede op 16 en 17 maart 2024

We verwelkomen amateurzangers in elk genre op het open podium! Zij kunnen als solozanger of mini-ensemble meedoen, zichzelf begeleiden, met een eigen instrumentalist optreden of met een professionele projectpianist.

De musici presenteren zich voor het publiek en het selectiecomité met een programma van 2 tot 3 liederen of songs op het jaarthema ‘HOOP’. Het evenement is voor toehoorders gratis, en de locatie is rolstoeltoegankelijk.

De (besloten) Workshop in Heek op 12, 13 en 14 april 2024

De workshop vormt het hart van het project. In dit weekend wordt o.l.v. de zangcoach en de regisseur van de uiteenlopende liederen en songs van de uitgekozen deelnemers één geheel gemaakt: een voorstelling met een theatraal tintje, dat voor het publiek bij de uitvoering aantrekkelijker zal zijn dan de som der delen.

Dat de workshop plaatsvindt in een weekend en zonder publiek zal het groepsproces en de creatieve flow ten goede komen.

De Performances in Ede en Heek op 20 en 21 april 2024

De twee uitvoeringen zijn de kroon op het project, ter afsluiting van een periode van sociaal-culturele uitwisseling en muzikale samenwerking. Want als er iets is wat mensen over grenzen heen kan verbinden, is het wel de universele taal van muziek. Vocale muziek doet daar een nog schepje bovenop: een zanger drukt zich met zijn stem nóg persoonlijker uit dan een instrumentalist, en de schat aan liedteksten uit alle delen van de wereld vraagt erom zich te verdiepen in andere talen en culturen dan de bekende.

We verheugen ons al op een groot en enthousiast publiek! De toegang is vrij, en beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk.