Stichting Euregio Vocalisten Concours

De Stichting Euregio Vocalisten Concours is in 2020 opgericht als kader voor een mogelijke doorstart van het voormalig concours met die naam. Dat werd in 2017 voor de 25ste en laatste maal georganiseerd door de Landesmusikakademie NRW te Heek, in samenwerking met haar Vriendenstichting in de Achterhoek.

Het doel van de SEVC

Het doel van de SEVC is het bevorderen van de uitoefening en de kwaliteit van de amateurzangkunst in een sociaal-culturele uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse amateurzangers, begeleidende instrumentalisten, coaches en concertorganisatoren. De stichting wil haar doel bereiken door het bieden van grensoverschrijdende podia voor optredens, concoursen of workshops in diverse zanggenres. Daartoe werkt zij onder meer samen met professionele partnerorganisaties aan beide zijden van de grens, waaronder m.n. de Landesmusikakademie NRW te Heek en het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater Akoesticum te Ede.

De partners van de SEVC

Landesmusik-akademie NRW

naar de website

Ondersteunende organisaties

vrienden van
het Lied
naar de website

Bundesverband
Deutscher
Gesangs-
pädagogen
naar de website

Vocal Vibes
join voices
naar de website

BDG
Stiftung Gesang
naar de website

Sängerjugend
im CV NRW e.V.
naar de website

Fonds
Soziokultur
naar de website

Fonds voor
Cultuur Participatie
naar de website

VSB
fonds
zur Webseite

Landesmusikrat
NRW
naar de website

Prins
Bernhard
Cultuurfonds
naar de website

GillesHondius
foundation
naar de website

Het bestuur van SEVC

Het bestuur van de SEVC heeft minimaal drie leden, van wie tenminste een lid afkomstig is uit Duitsland. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen vergoeding ontvangen voor de door hen uit hoofde van hun functie gemaakte kosten.

De huidige bestuursleden zijn:

Jos van den Akker (penningmeester)

Jos van den Akker (koorzanger en gepensioneerd IT-consultant), deed zijn ervaring op als penningmeester bij verschillende organisaties. Tijdens zijn studie was hij penningmeester van een volleybalvereniging …

Annette Ovink (voorzitter)

Annette Ovink (amateurzanger en internist in ruste) is sinds 1992 actief voor de vereniging Vrienden van het Lied.

In regio Twente organiseert zij jaarlijks drie liedrecitals door professionele musici, en één door amateurzangers.

Bettina Lecking (secretaris)

Bettina Lecking werd opgeleid tot kerkmusicus, zangeres en zangdocent. Na een veelzijdige podiumcarrière is ze nu vooral actief als zelfstandig zangcoach en dirigent, en op het organisatorisch vlak.

Financiën

De penningmeester is verantwoordelijk voor een gezond beheer van de financiën, wat tot uiting komt in een door het hele bestuur goed te keuren jaarrekening. De eerste jaarrekening zal het jaar 2022 betreffen. Het inkomen van de stichting bestaat voornamelijk uit giften van particulieren, instellingen en bedrijven. De SEVC besteedt de gelden aan haar projecten. Per project worden voor de nodige financiële middelen onder meer publieke en private fondsen in beide landen benaderd. Van een project dat wordt afgesloten met een positief saldo kunnen die gelden, die niet terugvloeien naar betreffende fondsen, ook tot de inkomsten behoren.

gegevens Stichting

De activiteiten van de stichting worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur georganiseerd in de vorm van projecten onder de overkoepelende werknaam Euregio Vocalisten Werkplaats.

SEVC is een stichting zonder winstoogmerk, 

met KvK-nummer 77717562 en RSIN 861106738. 

De stichting is statutair gevestigd te Enschede.

Het bestuur is per E-Mail bereikbaar via
info@euregio-vocalworkshop.eu.

Het postadres is Nordstraße 60, 44145 Dortmund.

IBAN: NL98 INGB 0398 0121 48 t.n.v. Stg Euregio Vocalisten Concours

De stichting is aangemerkt als culturele ANBI