Het concert in Ede

Op zaterdag 25 maart waren we allemaal terug op de plek waar de 17 deelnemers 6 weken eerder bij het open podium ‘On Stage’ waren uitverkozen.

Het concert in Heek

Zondagavond 20 maart was het zover, en konden de vele belangstellenden ervaren hoe enthousiast er werd gezongen en gespeeld.

Workshop 2023

Afgelopen weekend hebben de uitverkozen musici tijdens de Workshop in de Landesmusikakademie NRW de concerten op het thema ‘Music for a while’ voorbereid.