Het concert in Heek

Zondagavond 20 maart was het zover, en konden de vele belangstellenden ervaren hoe enthousiast er werd gezongen en gespeeld.

Workshop 2023

Afgelopen weekend hebben de uitverkozen musici tijdens de Workshop in de Landesmusikakademie NRW de concerten op het thema ‘Music for a while’ voorbereid.

Onze prijswinnaars 2017

Foto LMA Heek

Na een prachtig concours met in totaal meer dan 40 deelnemers uit heel Nordrhein-Westfalen en Nederland zijn in 2017 de winnaars uitgekozen.