De Workshop 2023

hard werken, veel energie en een mooi resultaat!

Het goot toen de deelnemers zich vrijdag 10 maart meldden in de Landesmusikakademie NRW in Heek, hun kamers opzochten in het mooie oude dorpsdeel Nienborg en zich aan een gezamenlijk maal zetten. Een stevige basis voor wat theaterdocent Andreas Gilles daarna voor hen in petto had. Na uitleg over het idee achter zijn enscenering van de Performance werd met een scala aan speelse opdrachten geoefend hoe men zich op het podium het beste kon presenteren en om elkaar heen bewegend op elkaar moest letten. Een gezellig samenzijn in de Burgkeller sloot de avond af. Zoals projectmanager Ronia mailde: “een geweldige stemming, al een echt team”. Toen allen hun bedden opzochten sneeuwde het, en zag het er buiten uit als een Anton Pieck-plaatje.

Zaterdag nam Claudia Patacca eerst de muzikale aspecten van alle uitgekozen liederen door, die vervolgens door beide coaches stuk voor stuk in scène werden gezet. Slechts onderbroken door maaltijden werden de individuele werken zo geleidelijk tot een samenhangende podiumpresentatie. De Burgkeller bood nadien weer ontspanning, en een verdere versterking van het groepsgevoel…

Op zondag volgde na de gebruikelijke opwarmingsoefeningen het werk aan de twee gemeenschappelijke liederen, en daarna de grote test-doorloop. Al snel bleek hoe goed alle betrokkenen op elkaar reageerden, elkaar ondersteunden, hoeveel zeggingskracht elk stuk had gewonnen en hoe goed de scenische elementen de diverse stukken met elkaar verbonden. Met een heldenrol voor Sofia Vasheruk die op 4 liederen na alle zangers aan de vleugel ondersteunde.

Na de laatste correcties ging ieder zijns weegs: blij, uitgeput en trots, en goed toegerust om met aantekeningen, foto’s en video-opnamen de concerten thuis verder voor te bereiden. Vol verwachting klopt ons hart!

Een paar inzichten

Meer over dit evenement