Het concert in Heek 2023

‘Music for a while’ van de Euregio Vocalisten Werkplaats:
wat een indrukwekkende première!

Het aftellen vanaf de Workshop gaf ook de stijgende spanning weer van de deelnemers en het team. Na dat weekend keihard werken met zangcoach Claudia Patacca en regisseur Andreas Gilles keken de amateurmusici immers reikhalzend uit naar de eerste Performance in Heek.

Zondagavond 20 maart was het zover, en konden de vele belangstellenden ervaren hoe enthousiast er werd gezongen en gespeeld.

De aankleding was sober: de musici in zwarte kleding en met discrete make-up, links op het podium de vleugel, waarop Sofia Vasheruk subliem vrijwel alle liederen in uiteenlopende genres begeleidde. De twee ‘eigen’ pianisten speelden niet alleen met de zangers met wie ze waren uitverkozen, maar namen ook deel aan de acties op het podium.

En dat podiumgebeuren was een waar wonder: de individuele musici hadden zich ontwikkeld tot een harmonieuze groep. Zij vormden een ‘rei’: een koor uit de klassieke oudheid, de tijd van het Oedipus-drama waar Purcells ‘Music for a while’ naar verwijst. Het werd als openingslied door allen gezongen. Nu eens fungeerde de rei als decoratieve achtergrond, dan weer kwamen een of meer personen uit de rei naar voren om met hun houding, gebaren, mimiek of dans de gevoelens bij betreffend lied te vertolken, zoals verlangen, verliefdheid of verdriet. Voor het publiek viel daardoor niet alleen muzikaal, maar ook visueel veel te genieten. En voor de toehoorders die de optredens van deze deelnemers bij On Stage al hadden meegemaakt was duidelijk hoorbaar en zichtbaar hoe zij hadden geprofiteerd van het werk tijdens de Workshop.

Na een ovationeel applaus en bloemen voor de deelnemers, Claudia Patacca, Andreas Gilles, Sofia Vasheruk en projectmanager Ronia Topalidou werd het concert passend afgerond met ‘Make a joyful noise’, tweestemmig door alle deelnemers gezongen, als toegift.

En nu is het weer aftellen: deze keer voor de slotuitvoering. Een mooie kans voor allen die niet bij de première konden zijn en voor allen die het graag nog eens willen meemaken. Hartelijk welkom dus op zaterdag 25 maart om 20.00 uur in Akoesticum te Ede!

Een paar inzichten

Meer over dit evenement